محتوای آموزشی روز دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
ریاضی  پایه   چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: مرورفصل۱۳۸ وتمرین ها ۱۳۹

توضیحات: حل مرورفصل - فرهنگ نوشتن تعریف چهارضلعی ها اندازه گیری زاویه ها- تبدیل دومثلث به چهارضلعی ها- اندازهگیری ضلع وزاویه ی شکل ها- رسم ارتفاع وبدست آوردن مساحت ومحیط

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir