محتوای آموزشی روز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399
ریاضی  پایه   چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس ریاضی پایه چهارم دبستان دخترانه فرهنگ

موضوع: حل فعالیت های وکاردرکلاس صفحه ۱۳۶

توضیحات: بدست آوردن مساحت قسمت رنگی- مساحت یک شکل وتبدیل آن به قسمت های کوچک تر- استفاده ازراهبردزیرمسئله برای محاسبه ی مساحت کل شکل

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir