سامانه آموزش از راه دور مدارس

جزیره زیبای کیش

پس از انتخاب پایه تحصیلی، دروسی از آن پایه که در سامانه دارای محتوای آموزشی باشد به شما نمایش داده خواهد شد.
با توجه به اینکه سامانه به تازگی راه اندازی شده است ممکن است برای دروس محدودی در ابتدا محتوا درج شده و به مرور محتوای آموزشی مدارس در سامانه تکمیل خواهد گردید.
سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir