دوره متوسطه اول - هشتم

محتوای آموزشی روز شنبه 16 فروردین 1399
فرهنگ وهنر پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: هنر

موضوع: آموزش عکاسی با گوشی

توضیحات:

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 14 فروردین 1399
فرهنگ وهنر پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: هنر توحید

موضوع: خط تحریری

توضیحات: اموزش

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 13 فروردین 1399
فرهنگ وهنر پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: هنر توحید

موضوع: خط تحریری

توضیحات: هتر

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir