دوره متوسطه اول - هشتم

محتوای آموزشی روز شنبه 16 فروردین 1399
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: مطالعات

موضوع: درس

توضیحات:

محتوای آموزشی روز شنبه 9 فروردین 1399
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: مطالعات2

موضوع: جغرافیا

توضیحات: کطالعات جغرلفیا

محتوای آموزشی روز یکشنبه 10 فروردین 1399
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: مظالعات درس15-16

موضوع:

توضیحات: مظالعات درس15-16

محتوای آموزشی روز دوشنبه 11 فروردین 1399
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: مطالعات

موضوع: سوال

توضیحات: سوال مطالعات

محتوای آموزشی روز سه شنبه 12 فروردین 1399
مطالعات اجتماعی پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: مطالعات

موضوع: مظالعات تصویری

توضیحات: درس مطالعات

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir