دوره متوسطه اول - هشتم

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 14 فروردین 1399
زبان خارجی پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: زبان خاتم

موضوع: سوال تستی

توضیحات: سوال

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 13 فروردین 1399
زبان خارجی پایه هشتم

عنوان محتوای آموزشی: زبان خاتم

موضوع: سوالات تستی

توضیحات: ازمون تست

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir