دوره دوم ابتدایی - پنجم

محتوای آموزشی روز یکشنبه 17 فروردین 1399
ریاضی پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: آموزش مساحت لوزی

موضوع: آموزش مساحت لوزی

توضیحات: آموزش مساحت لوزی ازطریق مساحت مستطیل

محتوای آموزشی روز جمعه 15 فروردین 1399
ریاضی پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: ریاضی

موضوع: مساحت ذوزنقه-خانم صالحی

توضیحات: و خانم یاضعی دبستان پروین اعتصامی

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 14 فروردین 1399
ریاضی پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: ریاضی

موضوع: فصل 6-مساحت لوزی-خانم صالحی

توضیحات: خانم یاضعی دبستان پروین اعتصامی

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 13 فروردین 1399
ریاضی پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: ریاضی

موضوع: انداره گیری

توضیحات: حجم مکعب دبستان پروین اعتصامی

محتوای آموزشی روز سه شنبه 12 فروردین 1399
ریاضی پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: درس پنجم

موضوع: عددهای اعشاری

توضیحات: آموزش و یادآوری عددهای اعشاری دبستان پروین اعتصامی

محتوای آموزشی روز دوشنبه 11 فروردین 1399
ریاضی پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: ریاضی

موضوع: تدریس حجم

توضیحات: تدریس حجم توسط خانم صالحی دبستان شهید فکوری

محتوای آموزشی روز سه شنبه 27 اسفند 1398
ریاضی پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: ریاضی پایه پنجم

موضوع: تدریس محیط دایره

توضیحات: تدریس محیط دایره توسط سرکار خانم سیده ملیحه شریعتی آل سعدی قسمت اول ارسال از دبستان امیرکبیر

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir