دوره دوم ابتدایی - پنجم

محتوای آموزشی روز سه شنبه 27 اسفند 1398
آموزش قرآن پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: قرآن پایه پنجم دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 100 الی 104

توضیحات:

محتوای آموزشی روز دوشنبه 26 اسفند 1398
آموزش قرآن پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: قرآن پایه پنجم دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 93 الی 99

توضیحات:

محتوای آموزشی روز یکشنبه 25 اسفند 1398
آموزش قرآن پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: قرآن پایه پنجم دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 86 الی 92

توضیحات:

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 22 اسفند 1398
آموزش قرآن پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: قرآن پایه پنجم دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 76 الی 85

توضیحات:

محتوای آموزشی روز جمعه 23 اسفند 1398
آموزش قرآن پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: قرآن پایه پنجم دبستان ابن سینا

موضوع: درس نهم .صفحه 70 الی 76

توضیحات:

  • Image Description
    دریافت فایل (فایل ویدئویی)

    درس نهم قران

    حجم فایل: 15 مگابایت

محتوای آموزشی روز شنبه 24 اسفند 1398
آموزش قرآن پایه پنجم

عنوان محتوای آموزشی: قرآن پایه پنجم دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 67 الی 69

توضیحات:

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir