دوره دوم ابتدایی - چهارم

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 14 فروردین 1399
هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس 16

موضوع: اسب طلایی

توضیحات: دبستان پروین اعتصامی

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 13 فروردین 1399
هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی) پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: درس 18

موضوع: چشمان همیشه باز

توضیحات: خانم رضایی دبستان پروین اعتصامی

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir