دوره دوم ابتدایی - چهارم

محتوای آموزشی روز شنبه 23 فروردین 1399
نگارش فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: پاسخ درس 16 نگارش پایه چهارم

موضوع: پرسشگری - دبستان دخترانه فرهنگ

توضیحات: پاسخ درس 16 نگارش پایه چهارم

محتوای آموزشی روز سه شنبه 5 فروردین 1399
نگارش فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 15 نگارش پایه چهارم

موضوع: شیر و موش - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 15(شیر و موش)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس شیر و موش

  حجم فایل: 28 مگابایت

محتوای آموزشی روز دوشنبه 4 فروردین 1399
نگارش فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 14 نگارش پایه چهارم

موضوع: ادب از که آموختی - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 14 (ادب از که آموختی) دبستان دخترانه الغدیر

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس ادب از که آموختی

  حجم فایل: 49 مگابایت

محتوای آموزشی روز یکشنبه 3 فروردین 1399
نگارش فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 13 نگارش پایه چهارم

موضوع: لطف حق - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 13(لطف حق)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس لطف حق

  حجم فایل: 49 مگابایت

محتوای آموزشی روز شنبه 2 فروردین 1399
نگارش فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 12نگارش پایه چهارم

موضوع: اتفاق ساده - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 12(اتفاق ساده)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس اتفاق ساده

  حجم فایل: 42 مگابایت

محتوای آموزشی روز جمعه 1 فروردین 1399
نگارش فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 11 نگارش پایه چهارم

موضوع: فرمانده دل ها - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 11 (فرمانده دل ها)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس فرمانده دل ها

  حجم فایل: 30 مگابایت
سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir