دوره دوم ابتدایی - چهارم

محتوای آموزشی روز شنبه 23 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: پاسخ بخوان و بیندیش صفحه 138

موضوع: خرچنگ و مرغ ماهی خوار - دبستان فرهنگ

توضیحات: پاسخ بخوان و بیندیش صفحه 138 درس خرچنگ و مرغ ماهی خوار

محتوای آموزشی روز یکشنبه 17 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: آموزش درس هفدهم فارسی مدرسه هوشمند

موضوع:

توضیحات: درس هفدهم فارسی چهارم توسط خانم عسکری ازدبستان جمهوری اسلامی

محتوای آموزشی روز سه شنبه 27 اسفند 1398
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: فارسی چهارم -دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 134 الی 140

توضیحات:

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  بخوان وبیندیش ودرک ودریافت

  حجم فایل: 74 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  مثل -بخوان وحفظ کن

  حجم فایل: 45 مگابایت

محتوای آموزشی روز دوشنبه 26 اسفند 1398
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: فارسی چهارم دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 122 الی 132

توضیحات:

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  درس شانزدهم پرسشگری

  حجم فایل: 23 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  بخوان وبیندیش خرد ودانش

  حجم فایل: 11 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  درس 17 مدرسه هوشمند

  حجم فایل: 32 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  ادامه درس 17

  حجم فایل: 14 مگابایت

محتوای آموزشی روز دوشنبه 25 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: فارسی چهارم دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 108 الی 122 -درس 14 و15

توضیحات: درس ادب از که اموختی وشیر وموش

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  درس ادب از که اموختی

  حجم فایل: 9 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  درس شیر وموش

  حجم فایل: 79 مگابایت

محتوای آموزشی روز شنبه 24 اسفند 1398
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: فارسی چهارم -دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 98 الی 107

توضیحات:

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  بخوان وحفظ کن - امید

  حجم فایل: 7 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  بخوان وبیندیش -دوست بجه های خوب

  حجم فایل: 14 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  لطف حق

  حجم فایل: 12 مگابایت

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 22 اسفند 1398
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: فارسی چهارم دبستان ابن سینا

موضوع: درس 11 و12 صفحه 88 الی 97

توضیحات:

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فرمانده دلها

  حجم فایل: 15 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  اتفاق ساده

  حجم فایل: 15 مگابایت

محتوای آموزشی روز سه شنبه 5 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 15 فارسی پایه چهارم

موضوع: شیر و موش - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 12(شیر و موش)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس شیر و موش قسمت - 1

  حجم فایل: 54 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس شیر و موش قسمت - 2

  حجم فایل: 55 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس شیر و موش قسمت - 3

  حجم فایل: 56 مگابایت

محتوای آموزشی روز دوشنبه 4 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 14 فارسی پایه چهارم

موضوع: ادب از که آموختی - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 14 (ادب از که آموختی)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس ادب از که آموختی

  حجم فایل: 54 مگابایت

محتوای آموزشی روز یکشنبه 3 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 13 فارسی پایه چهارم

موضوع: لطف حق - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 13(لطف حق)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس لطف حق قسمت اول

  حجم فایل: 54 مگابایت
 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس لطف حق قسمت دوم

  حجم فایل: 51 مگابایت

محتوای آموزشی روز شنبه 2 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 12 فارسی پایه چهارم

موضوع: اتفاق ساده - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 12 (اتفاق ساده)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس اتفاق ساده

  حجم فایل: 11 مگابایت

محتوای آموزشی روز جمعه 1 فروردین 1399
فارسی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: تدریس درس 11 فارسی پایه چهارم

موضوع: فرمانده دل ها - دبستان دخترانه الغدیر

توضیحات: تدریس درس 11 (فرمانده دل ها)

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  فیلم آموزشی تدریس فرمانده دل ها

  حجم فایل: 35 مگابایت
سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir