دوره دوم ابتدایی - چهارم

محتوای آموزشی روز یکشنبه 17 فروردین 1399
علوم تجربی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: آموزش فصل دوازده علوم گوناگونی گیاهان

موضوع: آموزش فصل دوازده علوم گوناگونی گیاهان

توضیحات: آموزش فصل دوازده علوم گوناگونی گیاهان توسط خانم عسکری آموزشگاه جمهوری اسلامی کیش

محتوای آموزشی روز دوشنبه 26 اسفند 1398
علوم تجربی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: علوم چهارم - دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 103 الی 106

توضیحات:

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  علوم زیستگاه

  حجم فایل: 20 مگابایت

محتوای آموزشی روز یکشنبه 25 اسفند 1398
علوم تجربی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: علوم چهارم - دبستان ابن سینا

موضوع: صفحه 96 الی 102

توضیحات:

محتوای آموزشی روز شنبه 24 اسفند 1398
علوم تجربی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: علوم چهارم - دبستان ابن سینا

موضوع: گوناگونی گیاهی -صفحه 91 الی 95

توضیحات:

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  علوم گوناگونی گیاهی

  حجم فایل: 26 مگابایت

محتوای آموزشی روز جمعه 23 اسفند 1398
علوم تجربی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: علوم چهارم - دبستان ابن سینا

موضوع: بی مهره ها - صفحه 84 الی 90

توضیحات:

 • Image Description
  دریافت فایل (فایل ویدئویی)

  علوم بی مهره ها

  حجم فایل: 17 مگابایت

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 22 اسفند 1398
علوم تجربی پایه چهارم

عنوان محتوای آموزشی: علوم چهارم - دبستان ابن سینا

موضوع: درس 10 بدن ما صفحه 75 الی 83

توضیحات:

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir