دوره اول ابتدایی - سوم

محتوای آموزشی روز شنبه 23 فروردین 1399
علوم تجربی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: علوم سوم

موضوع: فصل ۱۲ علوم

توضیحات: تدریس فصل ۱۲ علوم هرکدام جای خود ۱ دبستان جمهوری اسلامی خانم زارعی

محتوای آموزشی روز سه شنبه 12 فروردین 1399
علوم تجربی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه چهارم کلاس مجازی درس علوم

موضوع: فصل 13

توضیحات:

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 13 فروردین 1399
علوم تجربی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه پنجم کلاس مجازی درس علوم

موضوع: فصل 14

توضیحات:

محتوای آموزشی روز دوشنبه 11 فروردین 1399
علوم تجربی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه سوم کلاس مجازی درس علوم

موضوع: فصل 12

توضیحات:

محتوای آموزشی روز یکشنبه 10 فروردین 1399
علوم تجربی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه دوم کلاس مجازی درس علوم

موضوع: فصل 11

توضیحات:

محتوای آموزشی روز شنبه 9 فروردین 1399
علوم تجربی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه اول کلاس مجازی درس علوم

موضوع: فصل 10

توضیحات:

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir