دوره اول ابتدایی - سوم

محتوای آموزشی روز شنبه 16 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه هشتم کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس هفدهم

توضیحات:

محتوای آموزشی روز جمعه 15 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه هفتم کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس شانزدهم

توضیحات:

محتوای آموزشی روز چهارشنبه 13 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه پنجم کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس چهاردهم

توضیحات:

محتوای آموزشی روز پنجشنبه 14 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه ششم کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس پانزدهم

توضیحات:

محتوای آموزشی روز سه شنبه 12 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه چهارم کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس سیزدهم

توضیحات: همراه با نگارش فارسی درس سیزده

محتوای آموزشی روز دوشنبه 11 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه سوم کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس دوازدهم

توضیحات:

محتوای آموزشی روز یکشنبه 10 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه دوم کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس یازدهم

توضیحات:

محتوای آموزشی روز شنبه 9 فروردین 1399
فارسی پایه سوم

عنوان محتوای آموزشی: جلسه اول کلاس مجازی درس فارسی

موضوع: درس دهم

توضیحات:

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir