دوره اول ابتدایی - دوم

محتوای آموزشی روز سه شنبه 12 فروردین 1399
ریاضی پایه دوم

عنوان محتوای آموزشی: ریاضی دوم تفریق سه رقمی تکنیکی یا با انتقال

موضوع: تفریق سه رقمی تکنیکی یا با انتقال _ دبستان البرز

توضیحات:

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir