دوره اول ابتدایی - اول

محتوای آموزشی روز شنبه 16 فروردین 1399
علوم تجربی پایه اول

عنوان محتوای آموزشی: کلاس مجازی علوم درس 11 " دبستان کوثر "

موضوع: تدریس درس 11 علوم

توضیحات: تدریس خانم ندا حاتمی نیا

محتوای آموزشی روز جمعه 15 فروردین 1399
علوم تجربی پایه اول

عنوان محتوای آموزشی: کلاس مجازی علوم درس 13 " دبستان کوثر"

موضوع: تدریس درس 13 (آهن ربا)

توضیحات: تدریس خانم ندا حاتمی نیا

سامانه آموزش از راه دور

سامانه اینترنتی آموزش از راه دور با همکاری اداره آموزش و پرورش جزیره زیبای کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در جهت ادامه فرآیند آموزش مدارس جزیره زیبای کیش با برنامه ریزی فشرده و در حداقل زمان ممکن راه اندازی گردیده است با این امید که محتوای آموزشی در قالب این سامانه از معلمان و اساتید به دانش آموزان انتقال داده شود.

تماس با ما

اداره آموزش و پرورش کیش
جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان قباد، ساختمان دکتر حسابی...
تلفن : 44432801-076
پست الکترونیکی: info@Amozesh.kish.ir